ดูข่าวทั้งหมด

ดูเก็บตกกิจกรรมทั้งหมด

ค้นหาหนังสือที่ต้องการ :

ดูหนังสือแนะนำทั้งหมด

หนังสือ Hot ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2559

ดูหนังสือ hot ทั้งหมด

นิตยสาร HIT ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2559

ดูนิตยสาร HIT ทั้งหมด


 

 รายนามผู้บริจาคหนังสือแก่อุทยานการเรียนรู้ยะลา

ประจำเดือน เมษายน 2559

1.คุณ ธนโชติ  ลิมปโชติจำนวน 100 เล่ม

2.คุณ ทองดี    ดีวงคำสีจำนวน 186 เล่ม

3.คุณ สิริศักดิ์   พิพัฒนไมตรี จำนวน 121เล่ม

4.คุณ ทสมา   กุลทวี จำนวน 5 เล่ม

5.คุณ เฉลิมพล   นวลทาง จำนวน 15 เล่ม

6.คุณ วรพร  สืบอมรพิมล จำนวน 9 เล่ม

7.คุณ ชัยรัตน์  พงษ์สุวรรณ จำนวน 50 เล่ม

8.คุณ เถลิงเกียรติ  ยิ่งเจริญสุข จำนวน 5 เล่ม 

9.คุณ ญาดาพันธ์   ไหมแก้ว จำนวน 25 เล่ม