ดูข่าวทั้งหมด

ดูเก็บตกกิจกรรมทั้งหมด

ค้นหาหนังสือที่ต้องการ :

ดูหนังสือแนะนำทั้งหมด

หนังสือ Hot ประจำเดือน กันยายน ปี 2557

ดูหนังสือ hot ทั้งหมด

นิตยสาร HIT ประจำเดือน กันยายน ปี 2557

ดูนิตยสาร HIT ทั้งหมด


 

รายนามผู้บริจาคหนังสือแก่อุทยานการเรียนรู้ยะลา

ประจำเดือน สิงหาคม 2557

1.คุณ อาภาภัทร     ว่องวรางกูร จำนวน 88 เล่ม

2.คุณ วิรัช       อัศวสุขสันต์ จำนวน 7 เล่ม

3.คุณ วิพงษ์พรรณ    หนูชูแก้ว จำนวน 68 เล่ม

4.คุณ สมชาย ดิษฐพงศ์ภักดี จำนวน 11 เล่ม

5.คุณ ปรียา   ลิ่มกังวาฬมงคล จำนวน 1 เล่ม

6.คุณ คัมภีร์   เลขาวัฒนานุกิจ จำนวน 70 เล่ม