ดูข่าวทั้งหมด

ดูเก็บตกกิจกรรมทั้งหมด

ค้นหาหนังสือที่ต้องการ :

ดูหนังสือแนะนำทั้งหมด

หนังสือ Hot ประจำเดือน เมษายน ปี 2558

ดูหนังสือ hot ทั้งหมด

นิตยสาร HIT ประจำเดือน เมษายน ปี 2558

ดูนิตยสาร HIT ทั้งหมด


 

รายนามผู้บริจาคหนังสือแก่อุทยานการเรียนรู้ยะลา

ประจำเดือน มีนาคม 2558

1.คุณ เบญญาภา เทียนทอง จำนวน 14 เล่ม

2.คุณ สุภาพร แซ่อึ่ง จำนวน 20 เล่ม

3.คุณ ทสมา กุลทวี จำนวน 1 เล่ม

4.คุณ มะลีเปง หะสาเมาะ จำนวน 4 เล่ม

5.สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 9 เล่ม

(องค์การมหาชน)