ดูข่าวทั้งหมด

ดูเก็บตกกิจกรรมทั้งหมด

ค้นหาหนังสือที่ต้องการ :

ดูหนังสือแนะนำทั้งหมด

หนังสือ Hot ประจำเดือน สิงหาคม ปี 2558

ดูหนังสือ hot ทั้งหมด

นิตยสาร HIT ประจำเดือน สิงหาคม ปี 2558

ดูนิตยสาร HIT ทั้งหมด


 

 

รายนามผู้บริจาคหนังสือแก่อุทยานการเรียนรู้ยะลา

ประจำเดือน กรกฎาคม 2558

1. คุณไพรี-ชลัยพร  เชยชม จำนวน 40 เล่ม

2. คุณทสมา  กุลทวี จำนวน 1 เล่ม

3.คุณชิษณุพงศ์  ลุ่ยจิ๋ว จำนวน 1 เล่ม

3. คุณสายฝน  เชิงเชาว์ จำนวน 1 เล่ม

4. คุณ เปี่ยมสุข     สมบัติสุข จำนวน 8 เล่ม

5. คุณ สุภาพร    แซ่อึ่ง จำนวน 30เล่ม

6. คุณ อามีน    ลอนา จำนวน 1 เล่ม

7. คุณ อรทัย พัววิริยะพันธ์ จำนวน 4 เล่ม

8.คุณ ณ ศิริประภาส     พัววิริยะพันธ์ จำนวน 5 เล่ม

9.คุณ ธนพร   มุริสุทธิ์ จำนวน 5 เล่ม

10.คุณ ฮอง     จันทร์อุ่ย จำนวน 5 เล่ม

11.คุณ จักริน    สยามนิกร จำนวน 100 เล่ม