ดูข่าวทั้งหมด

ดูเก็บตกกิจกรรมทั้งหมด

ค้นหาหนังสือที่ต้องการ :

ดูหนังสือแนะนำทั้งหมด

หนังสือ Hot ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2558

ดูหนังสือ hot ทั้งหมด

นิตยสาร HIT ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2558

ดูนิตยสาร HIT ทั้งหมด


 

รายนามผู้บริจาคหนังสือแก่อุทยานการเรียนรู้ยะลา

ประจำเดือน เมษายน 2558

1. คุณ จรินทร์    ลิมปโชติและ  คุณ ธนโชติ ลิมปโชติ

    จำนวน 230 เล่ม

2.คุณ มะลีเปง     หะสาเมาะ จำนวน 10 เล่ม

3.คุณ วิจิตร  อิสสระ จำนวน 4 เล่ม

4.คุณ ชวลิต     โชตินวภณ จำนวน 3 เล่ม

5. มูลนิธิจิตเป็นผู้ให้ใจเป็นนิทาน จำนวน 9 เล่ม

6.สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ จำนวน 6 เล่ม

7.คุณธิสิทธิ์    สิมาพัฒนพงศ์ จำนวน 1 เล่ม

8.คุณ อามีน    ลอนา จำนวน 2 เล่ม